Arbeit jelentése

Arbeit jelentése. Arbeit magyarul. Arbeit magyar fordítás, Arbeit jelentése magyarul. A német webszótár felismeri a ragozott formákat és jelzi a német alapszókincs szavait.

Arbeit jelentése

die Arbeit

munka, feladat

működés, tevékenység

állás, munkaviszony

munka, mű, alkotás

működés

Arbeit jelentése - kifejezések:

jm. alle Arbeit abnehmen
leveszi róla a munka minden terhét
in der Arbeit stecken
rengeteg a dolga
an die Arbeit gehen
munkához lát
zur Arbeit gehen
munkába indul

Arbeit jelentése - hasonló szavak:

der Arbeiter munkás, dolgozó

der Arbeitgeber munkaadó

der Arbeitnehmer munkavállaló

der Arbeitsablauf munka lefolyása

das Arbeitsamt munkaügyi hivatal

die Arbeitsatmosphäre munkahelyi légkör

der Arbeitsaufwand munkamennyiség

der Arbeitsausfall munkakiesés

die Arbeitsbedingung munkakörülmény

der Arbeitsbeginn munkakezdés

die Arbeitsbelastung munkamegterhelés

der Arbeitsbereich munkaterület

die Arbeitsbeschaffung munkateremtés

der Arbeitsbesuch (pol.) munkalátogatás

die Arbeitsbewilligung munkavállalási engedély

das Arbeitsblatt feladatlap; munkalap

das Arbeitsbuch munkakönyv

der Arbeitsdienst munkaszolgálat

der Arbeitsdirektor személyzeti és munkaügyi igazgató

der Arbeitseifer buzgó munka; serénység; munkakedv, munkaszeretet

das Arbeitseinkommen jövedelem

der Arbeitseinsatz társadalmi munka

die Arbeitserlaubnis munkavállalási engedély

das Arbeitsessen munkaebéd

die Arbeitsfähigkeit munkaképesség

das Arbeitsfeld munkaterület

die Arbeitsfläche munkafelület

der Arbeitsgang munkafolyamat része

das Arbeitsgebiet munkaterület

die Arbeitsgemeinschaft munkacsoport

die Arbeitsgenehmigung munkavállalási engedély

das Arbeitsgerät munkaeszköz

das Arbeitsgericht munkaügyi törvényszék

die Arbeitsgruppe munkacsoport

das Arbeitsjahr munkával eltöltött év

der Arbeitskampf bérharc

die Arbeitskleidung munkaruha

das Arbeitsklima munkahelyi légkör

der Arbeitskollege kolléga

die Arbeitskraft munkaerő

der Arbeitskreis munkakör, munkaterület

das Arbeitslager munkatábor

das Arbeitsleben munkahelyi élet

die Arbeitsleistung munkateljesítmény

der Arbeitslohn munkabér

der Arbeitslose munkanélküli

der Arbeitsmarkt munkapiac, munkaerőpiac

das Arbeitsmaterial munkaanyag; munkánál felhasznált nyersanyag; a munka anyaga

die Arbeitsmedizin munkaegészségügy

die Arbeitsmethode munkamódszer

der Arbeitsminister munkaügyi miniszter

das Arbeitsministerium munkaügyi minisztérium

das Arbeitsmittel munkaeszköz

die Arbeitsmöglichkeit munkalehetőség

die Arbeitsmoral munkaerkölcs

die Arbeitsniederlegung munkabeszüntetés sztrájk miatt; sztrájk

die Arbeitsorganisation munkaszervezés

der Arbeitsort munkahely

das Arbeitspapier munka dokumentum; munkaügyi dokumentum

das Arbeitspensum penzum; munkafeladat

der Arbeitsplan munkaterv

die Arbeitsplatte munkaplatform

der Arbeitsplatz munkahely

die Arbeitsproduktivität munkatermelékenység; munka termelékenysége

der Arbeitsprozess munkafolyamat

der Arbeitsraum munkaterem

das Arbeitsrecht munkajog

der Arbeitsrichter munkaügyi bíró

der Arbeitsschritt munka egy része

der Arbeitsschutz baleset-elhárítás; munkavédelem

die Arbeitssitzung munkaértekezlet

der Arbeitsspeicher munkatároló

die Arbeitsstätte munkahely

die Arbeitsstelle munkahely

der Arbeitsstil munkastílus

die Arbeitsstunde munkaóra

die Arbeitssuche munkakeresés; álláskeresés

der Arbeitstag munkanap

die Arbeitstagung munkaértekezlet, munkamegbeszélés

die Arbeitstechnik munkatechnika

die Arbeitsteilung munkafelosztás; munkamegosztás

das Arbeitstier nagyon szorgalmas munkaerő; állandóan dolgozó

der Arbeitstisch kézimunkaasztal; varróasztal

der Arbeitstitel ideiglenes cím

das Arbeitstreffen munkatalálkozó

die Arbeitsüberlastung munkával való túlterhelés

die Arbeitsunfähigkeit munkaképtelenség; rokkantság

der Arbeitsunfall baleset

das Arbeitsverhältnis munkaviszony

die Arbeitsvermittlung munkaközvetítés

der Arbeitsvertrag munkaszerződés

die Arbeitsverweigerung munkamegtagadás

die Arbeitsweise működés

die Arbeitswelt munkahelyi környezet

die Arbeitswoche munkahét

die Arbeitszeit munkaidő

das Arbeitszeugnis munkabizonyítvány; munkabizonylat

das Arbeitszimmer dolgozószoba

die Aufbauarbeit felépítési munka

die Auftragsarbeit megbízási munka

die Bastelarbeit barkácsolás

die Bauarbeit építkezés; építési munka

die Beinarbeit lábmunka

die Bergungsarbeit mentési munka

die Büroarbeit aktázás; papírmunka; irodai munka

die Diplomarbeit diplomamunka

die Doktorarbeit doktori disszertáció

die Drecksarbeit piszkos munka

die Dreharbeit filmforgatás; esztergálás

die Examensarbeit vizsgadolgozat

die Facharbeit szakmunka, szakdolgozat

die Feinarbeit finom/precíziós munka

die Feldarbeit mezei munka, földművelés

die Fleißarbeit szorgalmi munka; elvégezhető munka

die Forschungsarbeit kutatás

die Frauenarbeit női munka

die Gartenarbeit kertészkedés

die Gemeinschaftsarbeit csoportmunka; közösségi munka

die Gewerkschaftsarbeit szakszervezeti munka

die Gruppenarbeit csoportmunka

die Handarbeit fizikai munka, kétkezi munka; kézműáru, kézi munka; kézimunka

die Hauptarbeit a munka java/dereka; főmunka

die Hausarbeit házimunka

die Heimarbeit otthoni munka

die Holzarbeit famunka

die Jugendarbeit ifjúsági/fiatalok által végzett munka

die Klassenarbeit iskolai dolgozat

die Kleinarbeit aprómunka

die Kopfarbeit szellemi munka, agymunka

die Kurzarbeit csökkentett munkaidő

die Lohnarbeit bérmunka

die Löscharbeit tűzoltás

die Malerarbeit festőmunka

die Maßarbeit mértéki munka; pontos munka

die Mehrarbeit több munka

die Missionsarbeit missziós munka

die Mitarbeit közös munka

die Nachtarbeit éjszakai munka

die Öffentlichkeitsarbeit nyilvánossági munka

die Pionierarbeit pionírmunka; úttörő munka

die Präzisionsarbeit precíziós munka; finommechanikai munka

die Pressearbeit sajtókapcsolat

die Probenarbeit próbamunka

die Schichtarbeit műszakban való munka

die Schreibarbeit irodai munka; papírmunka

die Schularbeit iskolai dolgozat

die Schwarzarbeit fekete munka; illegális munkavégzés

die Schwerarbeit nehéz munka

die Sklavenarbeit rabszolgamunka

die Sonntagsarbeit vasárnapi munka

die Sozialarbeit szociális munka

die Teamarbeit csapatmunka

die Telearbeit távmunka

die Trauerarbeit közeli személy elvesztésén magát túltenni

die Überzeugungsarbeit meggyőző/felvilágosító munka/agitáció

die Verwaltungsarbeit közigazgatási munka

die Vorarbeit elő munka

die Wartungsarbeit szervizelés

die Weiterarbeit tovább dolgozás

die Zeitarbeit határidős bérmunka

die Zusammenarbeit együttműködés

die Zwangsarbeit kényszermunka

arbeiten dolgozik, munkálkodik; működik; megmunkál

arbeitsam dolgos, tevékeny

arbeitsfähig használható; munkaképes

arbeitsintensiv munkaigényes

arbeitslos munkanélküli

arbeitsrechtlich munkajogi

arbeitsreich munkával telt/eltöltött

arbeitsscheu munkakerülő

arbeitsunfähig munkaképtelen

arbeitswillig dolgozni akaró

Arbeit - jelentések, példamondatok (DWDS):

* Arbeit jelentése, Arbeit magyarul a német webszótárban. A német szótár segítséget nyújt az összetett német szavak szótárazásához.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.