Német - magyar szótár

Magyar - német szótár

Német rövidítések

a.d. (an der)mellett
a.D. (außer Dienst)sz.k. (szolgálaton kívül)
a.G. (als Gast)m.v. (mint vendég)
Abb. (Abbildung)á. (ábra)
abds. (abends)este
Abk. (Abkürzung)röv. (rövidítés)
Abs. (Absatz)bek. (bekezdés)
Abs. (Absender)fa. (feladó)
Abt. (Abteilung)oszt. (osztály)
AG (Aktiengesellschaft)rt. (részvénytársaság)
Ag. (Arbeitsgemeinschaft)munkaközösség
Anh. (Anhang)függ. (függelék)
Ank. (Ankunft)érk. (érkezés)
Anm. (Anmerkung)megj. (megjegyzés)
Aufl. (Auflage)k. (kiadás)
ausl. (ausländisch)külf. (külföldi)
ausschl. (ausschließlich)kizárólag
b. (bei/beim)-nál, -nél
b.w. (bitte wenden)fordíts
Bd. (Band)kt. (kötet)
bes. (besonders)különösen
Beschl. (Beschluss)végzés
betr. (betreffend,betreffs)ill. (illetőleg,illetve)
betr. (betrifft)tárgy (levelezésben)
bez. (bezahlt)kifizetett| kiegyenlített
bez. (bezüglich)illető, vonatkozó
Bez. (Bezeichnung)megjelölés
Bez. (Bezirk)ker. (kerület)
bezw. (beziehungsweise)ill. (illetve)
Bhf. (Bahnhof)pu. (pályaudvar)
Bl. (Blatt)l. (lap)
Bz. (Bezirk)ker. (kerület)
bzw. (beziehungsweise)ill. (illetve)
D-Wagen (Durchgangswagen)átjárókocsi (vasút)
D-Zug (Durchgangszug)gyorsvonat
d.h. (das heißt)azaz
d.i. (das ist)azaz
d.J. (dieses Jahres)f.é. (folyó évi)
d.M. (dieses Monats)f. hó (folyó hó)
dgl. (dergleichen)ilyen, efféle
dipl. (diplomiert)okl. (okleveles)
Dir. (Direktor)ig. (igazgató)
Dir. (Direktion)ig. (igazgatóság)
Dtzd. (Dutzend)tucat
dz (Doppelzentner)q (mázsa)
dz. (derzeit)e.i. (ez idő szerint)
ebd. (ebenda)uo. (ugyanott)
einschl. (einschließlich)bez. (bezárólag)
entw. (entweder)v. (vagy)
Expl. (Exemplar)példány
Fr. (Frau)asszony
Frl. (Fräulein)k.a. (kisasszony)
Gbf. (Güterbahnhof)teherpu. (teherpályaudvar)
geb. (geboren)szül. (született)
geb. (gebunden)kve (kötve)
Gebr. (Gebrüder)testv. (testvérek)
gegr. (gegründet)alap. (alapítva), alap. (alapíttatott)
Gen. (Genosse)elvt. (elvtárs)
Gen.Dir. (Generaldirektor)vig. (vezérigazgató)
Ges. (Gesellschaft)társ. (társaság)| t. (törvény), tv. (törvény)
gez. (gezeichnet)s.k. (saját kezűleg)
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)kft. (korlátolt felelősségű társaság)
gr. (groß)nagy
hg. (herausgegeben)kiadva
Hptst. (Hauptstadt)főv. (főváros)
Hr. (Herr)úr
Hrn. (Herrn)úrnak
i. (in & im)-ban, -ben
i.allg. (im allgemeinen)általában
i.J. (im Jahre)... évben
i.P. (in Pension)ny. (nyugalmazott), nyug. (nyugalmazott)
i.R. (im Ruhestand)ny. (nyugalmazott), nyug. (nyugalmazott)
ill. (illustriert)képes, illusztrált
Ing. (Ingenieur)mérn. (mérnök)
Jahrg. (Jahrgang)évf. (évfolyam)
Jg. (Jahrgang)évf. (évfolyam)
Jh. (Jahrhundert)sz. (század)
Kfz. (Kraftfahrzeug)gjm. (gépjármű)
Kl. (Klasse)oszt. (osztály)
l.J. (laufenden Jahres)f.é. (folyó év)
l.Z. (laufende Zeit)folyó szám
lfd. (laufend)f. (folyó)
Lkw (Lastkraftwagen)tgk. (tehergépkocsi)
LKW (Lastkraftwagen)tgk. (tehergépkocsi)
Min. (Minute)perc
Mz. (Mehrzahl)tb. (többes szám) (nyelvt.), tsz. (többes szám) (nyelvt.)
N (Norden)É (Észak)
n.Chr.G. (nach Christi Geburt)Kr.u. (Krisztus születése után)
n.J. (nächsten Jahres)j.é. (jövő évi)
Nr. (Nummer)sz. (szám)
O (Osten)K (Kelet)
P-Zug (Personenzug)személyvonat
p.A. (per Adresse)címén
Pat. (Patent)szab. (szabadalom)
Pkt. (Punkt)p. (pont)
PKW (Personenkraftwagen)szgk. (személygépkocsi)
priv. (privat)magán
Prof. (Professor)prof. (professzor)
prot. (protestantisch)protestáns
Prot. (Protokoll)jkv. (jegyzőkönyv)
Prov. (Provinz)tartomány
Proz. (Prozent)% (százalék)
PS (Pferdestärke)LE (lóerő)
PS (Postskriptum)ui. (utóirat), u.i. (utóirat)
pw. (postwendend)postafordultával
Pz. (Parzellenzahl)hrsz. (helyrajzi szám)
q (Quintal)q (mázsa)
resp. (respektive)ill. (illetve), ill. (illetőleg)
S (Süd & Süden)D (Dél)
s. (siehe)ld. (lásd)
S. (Seite)old. (oldal)
s.u. (siehe unten)lásd lent
sog. (sogenannt)ún. (úgynevezett)
St. (Stück)db. (darab)
Stde. (Stunde)ó. (óra)
Str. (Straße)u. (utca), u. (út)
sva. (soviel aus)a.m. (annyi mint)
svw. (soviel wie)a.m. (annyi mint)
TÜV (Technischer Überwachungsverein)műszaki vizsgát végző cég
u.a. (und anderem & und anderen)többek között
u.a. (und anderes)egyéb
u.a. (und andere)és mások
u.dgl. (und dergleichen)és más hasonlók
u.U. (unter Umständen)esetleg, adott körülmények között
u.Z. (unserer Zeitrechnung)i.sz. (időszámításunk szerint)
u.zw. (und zwar)mégpedig
UKW (Ultrakurzwellen)URH (Ultrarövidhullám)
usw. (und so weiter)stb. (és a többi)
v (von & vom)-tól, -től, -ból, -ből
v.J. (vorigen Jahres)múlt évi
v.u.Z. (von unseren Zeitrechnung)i.e. (időszámításunk előtt)
verh. (verheiratet)házas, nős, férjezett
Vertr. (Vertreter)képviselő
Vertr. (Vertretung)képviselet
vgl. (Vergleich)vö. (vesd össze)
W (Westen)NY (Nyugat)
Wwe. (Witwe)özv. (özvegy)
z.B. (zum Beispiel)pl. (például)
z.T. (zum Teil)részben
z.Z. (zur Zeit)e.i.sz. (ez idő szerint)

Német alapszókincs (A1-B1)

Társoldalak

Német alapszókincs
Tanulja a német alapszókincset példamondatokkal! Az intenzív tanuláshoz több mint tízezer példamondat áll rendelkezésre.
Nicos Weg: önállóan németül
Tanuljon önállóan németül a Deutsche Welle online német nyelvtanfolyamával!
Német nyelvtan online
Folyamatosan bővülő témakörök.
Magyar nyelvtan németül tanulóknak
Egy rövid ismétlés sok fáradságot megspórolhat.
Angol szókincs (A1-C2)
Angol tanulószótár és szókincstréner a Közös Európai Nyelvi Referencia-keret A1-C2 szintű nyelvvizsgáinak szókincsével.

Index

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.