Grund jelentése

Grund németül

Grund jelentése. Grund magyarul. Grund magyar fordítás, Grund jelentése magyarul. A német webszótár felismeri a ragozott formákat és jelzi a német alapszókincs szavait.

Grund jelentése

der Grund

talaj, föld

telek

fenék, alap

(átv.) vminek a mélye

alap

(átv.) alap, lényeg

(átv.) ok, indítóok, alap

alapozás

Grund jelentése - kifejezések:

auf Grund dessen, dass ...
annak alapján, hogy ...
im Grunde genommen
alapjában véve
von Grund aus
alaposan , teljesen
mit Grund
alaposan
mit Grund
okkal , joggal

Grund jelentése - hasonló szavak:

der Abgrund szakadék, mélység; (átv.) pusztulás, romlás

der Baugrund telek

der Beweggrund indok, indíték, indító ok

die Grundausbildung alapkiképzés

die Grundausstattung alapfelszerelés

die Grundbedingung alapfeltétel

das Grundbedürfnis alapszükséglet

der Grundbegriff alapfogalom

der Grundbesitz földbirtok

der Grundbesitzer földtulajdonos

der Grundbetrag alapösszeg

das Grundbuch telekkönyv

das Grundeigentum telektulajdon

der Grundeigentümer telektulajdonos

die Grundeinstellung alapbeállítás

das Grundelement alapelem

das Grunderwerb telekvétel

die Grundfarbe alapszín

die Grundfläche alapfelület; fenéklap; földterület; alapterület

die Grundform alapforma

die Grundfrage alapkérdés

der Grundfreibetrag jövedelem adómentes része

die Grundgebühr alapilleték

der Grundgedanke alapgondolat

das Grundgehalt alaptartalom; lényeges tartalom

das Grundgesetz alaptörvény; alkotmány

die Grundhaltung alapállás; irányzat

der Grundherr (rég.) földesúr

die Grundidee alapeszme

das Grundkapital alaptőke

die Grundkenntnis alapismeret

das Grundkonzept alapelv

der Grundkurs alapszintű tanfolyam

die Grundlage alap (átv.)

die Grundlinie alapvonal

die Grundmauer alapfal

das Grundnahrungsmittel legfontosabb/alapvető élelmiszerek

die Grundordnung alapvető rend

der Grundpfeiler alaposzlop

der Grundpreis alapár

das Grundprinzip alapelv

das Grundrecht alapvető jog; (tört.) földesúri jog; földjog

die Grundregel alapszabály

die Grundrente alapnyugdíj

der Grundriss alaprajz, vázlat

der Grundsatz elv, irányelv; alapelv, alaptétel

die Grundschuld (jog.) telekadósság

die Grundschule általános iskola

der Grundschüler elemi iskolai tanuló

der Grundstein sarokkő

die Grundsteuer telekadó

der Grundstock alapállomány

der Grundstoff iratgyűjtő; könyvkötő; kötőanyag; mestergerenda; kévekötő

das Grundstück telek; földbirtok, ingatlan

das Grundstudium alapvető tanulmányok

die Grundstufe alapfok

der Grundton alaphang

das Grundübel a baj gyökere; fő rossz; legnagyobb baj; fő baj

das Grundvermögen alaptőke; törzsbetét; törzsvagyon; ingatlanvagyon

die Grundversorgung alapellátás

die Grundvoraussetzung alapfeltevés; alapfeltétel; alapvető feltevés

das Grundwasser talajvíz

der Grundwasserspiegel alapvízszint

der Grundwehrdienst katonai alapszolgálat

der Grundwert alapérték

das Grundwissen politikai alapismeretek; alapismeret

der Grundzug alapvonás; fő vonás

der Hauptgrund fő érv; fő ok

der Hintergrund háttér

der Kündigungsgrund felmondási ok

der Meeresgrund tengerfenék

der Rechtsgrund jogalap, jogcím

das Rund kör, kerekség; kerület, környék

der Untergrund altalaj; alap, alapozás; undergrund, földalatti (mozgalom)

der Urgrund tulajdonképpeni/alapvető ok; ősok; őseredeti ok

der Wiesengrund legelő talaja

grundehrlich talpig becsületes

grundfalsch egészen téves, alapjaiban elhibázott

grundlos feneketlen; alaptalan

grundsolide alapvetően szolid

grundverschieden alapjában különböző; egészen más

Grund - jelentések, példamondatok (DWDS):

* Grund jelentése, Grund magyarul a német webszótárban. A német szótár segítséget nyújt az összetett német szavak szótárazásához.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.