Rat jelentése

Rat jelentése. Rat magyarul. Rat magyar fordítás, Rat jelentése magyarul. A német webszótár felismeri a ragozott formákat és jelzi a német alapszókincs szavait.

Rat jelentése

der Rat

tanács

tanácskozás

tanács (testület)

tanácsos (személy)

Rat jelentése - kifejezések:

sich Rat holen
tanácsot kér
jn. um einen Rat fragen
tanácsot kér vkitől
jn. um einen Rat bitten
tanácsot kér vkitől
keinen Rat wissen
tanácstalan
mit jm. zu Rate gehen
tanácskozik vkivel
jm. zu Rate ziehen
kikéri vki tanácsát

Rat jelentése - hasonló szavak:

der Ältestenrat öregek tanácsa

der Amtsrat segédhivatali főigazgató

der Aufsichtsrat felügyelőtanács

der Beirat tanácsadó; tanács, szaktanács

der Betriebsrat üzemi bizottság, üzemi bizottsági tag

der Bundesrat a tartományok választott képviselőinek gyűlése; Szövetségi Tanács

der Europarat Európa Tanács

der Geheimrat titkos tanácsos

der Gemeinderat községi tanács

der Grat szél (vminek a széle), perem; fok, hegygerinc

der Großrat Nagytanács; a Nagytanács tagja; svájci kanton parlamentje

der Hausrat háztartási eszközök/felszerelés; holmi

der Hofrat udvari tanácsos

der Kirchenrat templomi tanács

der Landrat járási főnök; kantonparlament; a járási közigazgatás vezetője

der Ministerrat minisztertanács

der Ökonomierat mezőgazdasági tanácsos

der Personalrat személyzeti képviselet

der Pirat kalóz

der Präsidialrat elnöki tanács

der Ratgeber jogtanácsos; tanácsadó

das Rathaus városháza, tanácsháza

die Ration adag, fejadag, porció

der Ratsbeschluss tanács határozata

der Ratschlag tanács

der Ratsherr tanácsos, tanácsnok

der Ratskeller városházi borpince/vendéglő

das Ratsmitglied tanácsos; tanácstag

die Ratssitzung tanácsülés

die Ratsversammlung tanácsülés; tanácsgyűlés

der Regierungsrat közigazgatási főtisztviselő; kormánytanácsos

der Schulrat iskolai tanácsos

der Sicherheitsrat Biztonsági Tanács

der Staatsrat államtanács

der Stadtrat tanácsnok; városi főtisztviselő; városatya

der Stiftungsrat alapítványi tanács

der Studienrat egyetemi v. főiskolai tanácsos

der Unrat szemét

der Verwaltungsrat ügyintézési tanács

der Vorrat készlet, tartalék

der Wirtschaftsrat népgazdasági tanácsos; gazdasági tanácsos

der Zentralbankrat központi bank tanácsa

der Zentralrat központi tanács

der Zierrat díszítés; dísz

raten tanácsol vkinek vmit

raten találgat, kitalál, megfejt

ratlos tanácstalan

ratsam tanácsos, ajánlatos; okos

Rat - jelentések, példamondatok (DWDS):

Rat - kapcsolódó magyar szócikkek:

* Rat jelentése, Rat magyarul a német webszótárban. A német szótár segítséget nyújt az összetett német szavak szótárazásához.