Staat jelentése

Staat jelentése. Staat magyarul. Staat magyar fordítás, Staat jelentése magyarul. A német webszótár felismeri a ragozott formákat és jelzi a német alapszókincs szavait.

Staat jelentése

der Staat

állam

pompa, dísz

Staat jelentése - hasonló szavak:

der Anrainerstaat szomszéd ország

der Bundesstaat szövetségi állam

der Einzelstaat egyedi állam

der Freistaat köztársaság; szabad állam

der Gottesstaat (vall.) Isten országa

der Heimatstaat haza

der Hofstaat hercegi háztartás

der Industriestaat ipari ország

der Inselstaat szigetország

der Kirchenstaat templomi állam

der Kleinstaat kis állam

der Mitgliedstaat tagállam

der Nachbarstaat szomszédos állam

der Nachfolgestaat utódállam

der Nationalstaat nemzeti állam

der Partnerstaat partnerállam

der Polizeistaat rendőrállam

der Rechtsstaat jogállam

der Sozialstaat szociális állam

die Staatsaffäre államügy

der Staatsakt állami aktus

das Staatsamt állami hivatal/tisztség

der Staatsangehörige állampolgár

der Staatsangestellte állami alkalmazott (férfi ill. nő)

die Staatsanleihe államkölcsön

der Staatsanwalt államügyész

die Staatsanwaltschaft államügyészség

der Staatsapparat államgépezet, államapparátus

das Staatsarchiv állami levéltár

die Staatsausgabe állami kiadás

die Staatsbahn államvasút

die Staatsbank állami bank; Állami Bank

der Staatsbankrott államcsőd; államkrach

das Staatsbegräbnis állami temetés

der Staatsbesuch állami látogatás

der Staatsbetrieb állami üzem

die Staatsbibliothek állami könyvtár

der Staatsbürger állampolgár

die Staatsbürgerin állampolgár

das Staatsbürgerrecht állampolgári jog

die Staatsbürgerschaft állampolgárság

die Staatsbürgschaft állami jótállás/kezességvállalás

der Staatschef államfő

der Staatsdiener állami alkalmazott

der Staatsdienst állami szolgálat

die Staatseinnahme állami bevétel

der Staatsempfang állami fogadás

das Staatsexamen államvizsga

der Staatsfeind állam ellensége

das Staatsfernsehen állami televízió

die Staatsform államforma

das Staatsgebiet állam területe

das Staatsgeheimnis államtitok

der Staatsgerichtshof alkotmánybíróság; (tört.) állambíróság

das Staatsgeschäft államügy

die Staatsgewalt államhatalom

die Staatsgrenze államhatár

die Staatsgründung államalapítás

der Staatshaushalt államháztartás

die Staatshilfe államsegély

die Staatskasse állampénztár

die Staatskirche állami egyház

die Staatskosten államköltség

die Staatsmacht államhatalom

der Staatsmann államférfi

der Staatsminister államminiszter

das Staatsministerium a tartomány kormányhivatala; államminisztérium

das Staatsoberhaupt államfő

die Staatsoper állami operaház

das Staatsorgan állami szerv

die Staatspartei állampárt

die Staatspolizei politikai rendőrség; államrendőrség

der Staatspräsident államelnök

die Staatsquote állam tulajdonosi aránya

die Staatsräson állam bölcsessége

der Staatsrat államtanács

die Staatsregierung kormány

die Staatsreligion államvallás

die Staatsschuld államadósság

der Staatsschutz államvédelem

der Staatssekretär államtitkár

das Staatssekretariat államtitkárság

die Staatssekretärin államtitkár

die Staatssicherheit állambiztonság

der Staatsstreich puccs

das Staatstheater állami színház

die Staatstrauer országos gyász

das Staatsunternehmen állami vállalat

die Staatsverschuldung az állam eladósodása; államadósság

der Staatsvertrag államszerződés

die Staatsverwaltung államigazgatás

das Staatswesen állam

die Staatswirtschaft államgazdaság

der Staatszuschuss állami támogatás

der Stadtstaat városállam

der Unterzeichnerstaat aláíró ország

der Wohlfahrtsstaat jóléti állam

der Zwergstaat törpeállam

staatlich állami

staatsbürgerlich állampolgári

staatseigen állami tulajdonban levő

staatsfeindlich államellenes

staatspolitisch állampolitikai

staatsrechtlich államjogi

Staat - jelentések, példamondatok (DWDS):

Staat - kapcsolódó magyar szócikkek:

* Staat jelentése, Staat magyarul a német webszótárban. A német szótár segítséget nyújt az összetett német szavak szótárazásához.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.