alt jelentése

alt németül

Alt jelentése. Alt magyarul. Alt magyar fordítás, alt jelentése magyarul. A német webszótár felismeri a ragozott formákat és jelzi a német alapszókincs szavait.

alt jelentése

alt (älter, am ältesten)

öreg, régi, ócska

alt jelentése - kifejezések:

wir sind gleich alt
egyidősek vagyunk
er ist zwanzig Jahre alt
(ő) húsz éves
alt werden
megöregszik

alt jelentése - hasonló szavak:

altbekannt régen ismert

altbewährt jól bevált

altdeutsch ónémet

altehrwürdig tiszteletreméltó; ősi

alteingesessen régen letelepedett; őslakó

altgriechisch ógörög

althergebracht hagyományos

althochdeutsch ófelnémet

altkatholisch ókatolikus

altklug koravén

altmodisch ódivatú, régies, régimódi; (átv.) maradi, elavult

alttestamentarisch ótestamentumi

altvertraut bensőséges; bizalmas; jól ismert; régről ismert

steinalt nagyon öreg, nagyon vén

uralt ősi, ősrégi; vén

der Altar oltár

der Altbau régi épület

der Altbauer parasztgazda

der Altbestand régi raktári állomány

der Altbundeskanzler volt szövetségi kancellár

der Altbundespräsident volt szövetségi elnök

der Alte öregember

die Alte öregasszony

das Alteisen ócskavas

das Altglas hulladéküveg

die Altlast régi terhek (el nem végzett munka); régi hulladék

der Altmeister régi bajnok

das Altmetall ócskavas

das Altöl elhasznált olaj

das Altpapier használt papír

die Altstadt óváros

die Altsteinzeit régi kőkor

die Altstimme alt (hang); mélyhegedű

der Altstoff használt anyag

der Altvater (vall.) pátriárka; (átv.) tiszteletreméltó öreg ember; ősapa

alt - jelentések, példamondatok (DWDS):

alt - kapcsolódó magyar szócikkek:

* Alt jelentése, alt magyarul a német webszótárban. A német szótár segítséget nyújt az összetett német szavak szótárazásához.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.