gehen jelentése

Gehen jelentése. Gehen magyarul. Gehen magyar fordítás, gehen jelentése magyarul. A német webszótár felismeri a ragozott formákat és jelzi a német alapszókincs szavait.

gehen jelentése

gehen (ging, ist gegangen)

megy, elmegy

bemegy, felmegy, kimegy

jár, működik

gyalogol

történik, folyik, lezajlik

kezd, kezdődik

átfér, befér, kifér

gehen jelentése - kifejezések:

was geht vor sich?
mi történik?
nach Norden gehen
észak felé megy
nach Norden gehen
északra néz , északra nyílik
es geht nicht
nem megy
wie geht es dir?
hogy vagy? , hogy megy sorod?
vor sich gehen
történik , végbemegy

gehen jelentése - hasonló szavak:

abgehen elmegy, lemegy

angehen megtámad, nekimegy; vkihez fordul, vkit megkér; vkit illet, vkit érint, vkire vonatkozik, vmi köze van hozzá; megkezdődik, megindul

aufgehen feljön, felkel; megkel; elfogy; feloldódik, elolvad; felnyílik, kinyílik; felfakad, kifakad; támad, kél

ausgehen kimegy, elmegy; kialszik, kihamvad; elfogy; végződik; törekszik; kiindul; származik

begehen bejár; elkövet

dahingehen elmúlik, eltelik; meghal

darangehen belefog, hozzáfog, hozzálát

durchgehen keresztülmegy, átmegy; végighúzódik; érvényesül; megszökik; bejár; átgondol; átnéz

eingehen belép, bemegy; befut, megérkezik; összezsugorodik, összemegy; elpusztul, megszűnik

entgehen elmenekül; elkerül

ergehen eljuttat; elküld; közzétesz

sich ergehen belemerül; sétálgat; taglal

ergehen vmilyen sora van

fortgehen elmegy, továbbmegy

gutgehen jól halad; jól érzi magát

herangehen közlekedik; nekilát, belefog

herausgehen kimegy

hergehen megy, mendegél, ballag; történik, végbemegy, lefolyik

herumgehen körüljár

heruntergehen lemegy

hervorgehen kijön, előjön; keletkezik, származik; vmiből következik

hinausgehen kimegy; nyílik, néz vmire; vmire irányul (átv.)

hineingehen bemegy, befér

hingehen odamegy; elmegy, megjárja (átv.); elmúlik, meghal

hintergehen hátramegy; rászed, becsap, megcsal

hinweggehen elmegy

hochgehen (átv.) magasba szökik

losgehen megindul; elsül (fegyver); elkezdődik; nekimegy vkinek, rátámad vkire

mitgehen megy vkivel, elkísér vkit

nachgehen utánamegy vkinek, követ vkit

nachgehen utánajár vminek; folytat; hajhász, keres; késik (óra); (átv.) elmarad vmi mögött

niedergehen lemegy, leszáll, alászáll

übergehen kifut, túlfut; átmegy; átpártol, áttér; utolér, behoz; túllép; mellőz; megszemlél, áttekint

umgehen körben jár, forog; járkál, bolyong; kerülőt tesz, kerül; (átv.) körüljár; érintkezik vkivel; bánik vkivel/vmivel, kezel vkit/vmit; vmivel foglalkozik, vmit űz; eltelik, elmúlik; megkerül, elkerül; körüljár; (átv.) kijátszik, megkerül

untergehen lemegy, lenyugszik; elsüllyed; elpusztul, tönkremegy

vergehen elsétál, sétálással, járkálással eltölt; eltelik, elmúlik; elmúlik, megszűnik; elmegy (átv.)

sich vergehen vétkezik

vorgehen előremegy; siet; eljár; végbemegy, történik; előbbre való

weggehen elmegy, eltávozik

weitergehen tovább megy; továbbmegy, folytat (átv.)

zergehen elolvad, szétolvad

zugehen bezáródik, bezárul, becsukódik; vmi/vki felé megy, nekimegy; beérkezik, befut, eljut; történik, folyik, megesik

zurückgehen visszamegy, visszatér, visszafordul; hátramegy, hátrál, visszavonul; visszafejlődik, visszaesik, hanyatlik, csökken

zusammengehen összemegy, összezsugorodik; egybeesik, egybevág; egybeillik; hanyatlik

der Gehalt tartalom

der Gehalt fizetés, járandóság

der Geher távgyalogló

die Gehhilfe járási segítőeszköz

der Gehrock szalonkabát, hosszú zakó

der Gehsteig járda

der Gehversuch járási kísérlet

der Gehweg járda, gyalogút

gehen - jelentések, példamondatok (DWDS):

* Gehen jelentése, gehen magyarul a német webszótárban. A német szótár segítséget nyújt az összetett német szavak szótárazásához.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.