ziehen jelentése

Ziehen jelentése. Ziehen magyarul. Ziehen magyar fordítás, ziehen jelentése magyarul. A német webszótár felismeri a ragozott formákat és jelzi a német alapszókincs szavait.

ziehen jelentése

ziehen (zog, ist/hat gezogen)

húz, von

áthúz, behúz, kihúz, felhúz, lehúz, odahúz

(átv.) von, húz, ránt

(átv.) nevel, tenyészt

intézvényez

vonz

hat, nyom a latba

megy, vonul

költözik, költözködik

(átv.) hajlik, áthajlik

sich ziehen (zog, ist/hat gezogen)

kinyúlik, megnyúlik

elhúzódik, hosszúra nyúlik

ziehen jelentése - kifejezések:

in Betracht ziehen
tekintetbe vesz
in Frage ziehen
kétségbe von
es zieht
léghuzat van

ziehen jelentése - hasonló szavak:

abziehen lehúz; kivon; elvonul, elköltözik

anziehen felhúz, felvesz, felölt, magára vesz; felöltöztet, ráadja a ruhát; meghúz, megfeszít; vonz, odavonz, magához húz; idéz, példaként felhoz; bevon vmibe; tenyészt, termeszt, növeszt, nevel; magába szív, felvesz; emelkedik, fokozódik

sich anziehen felöltözködik, felöltözik

anziehen vonul, odavonul; odaköltözik; bevonul, szolgálatba lép

aufziehen felhúz, kihúz; felnevel; ugrat; felvonul; közeleg

ausziehen kihúz; levet; kiköltözködik, kivonul

sich ausziehen levetkőzik

beziehen beköltözik vhova

beziehen (átv.) elfoglal; beburkol, bevon, befed; (ker.) hozat, beszerez, vesz; (vásárt) látogat, részt vesz; (fizetést) kap; vonatkoztat; megszemlél; vkit becsap

sich beziehen vonatkozik; hivatkozik, utal

davonziehen (sp.) elhúz vkitől, vki mellett; elköltözik; eltávozik; elvonul

durchziehen keresztülhúz; keresztülvonul, átvonul

einziehen behúz; befűz; behajt, beszed; bevon; behív (kat.); beszív; beköltözik, beköltözködik; bevonul

entziehen elhúz; elvon, megvon; megtagad

sich entziehen kivonja magát

erziehen nevel, felnevel

fortziehen elhúz; elvonul, elköltözik

heranziehen odavon, bevon, beavat; felnevel; közeledik; felvonul

heraufziehen felhúz

herausziehen kihúz

herbeiziehen előhúz; idehúz; idevonz; odahúz; odavonz

hereinziehen behúz, bevon; bevonul, beköltözik

herumziehen körülhurcol; meghúz, megvon; körüljár; kóborol

herunterziehen lehúz, leráncigál

hervorziehen előhúz

herziehen ideköltözik

hinausziehen kihúz, kivon; halogat; kivonul, kiköltözik, kiköltözködik

sich hinausziehen elnyúlik, elhúzódik

hineinziehen belevon

hinterziehen maga után húz

hinziehen odahúz; halogat; odavonul, odaköltözik; odamegy

sich hinziehen elvonul; elhúzódik

hinzuziehen bevon, belevon

hochziehen felhúz/magasra húz; felnevel

losziehen nekiindul

mitziehen magával húz; (rád.) szinkronoz

nachziehen maga után húz; maga után von (átv.); kihúz, utánarajzol; utánavonul, utánaköltözik

überziehen áthúz (vhova); felhúz, ráhúz; felvesz, felhúz; átköltözik, átköltözködik; átvonul; bevon, beborít, huzattal ellát; eláraszt, ellep

umziehen húzva ledönt; magára vesz, felvesz; vált; átöltöztet; átköltözik, elköltözik, átköltözködik, elköltözködik; körüljár, körülvonul; bevon, beborít

sich umziehen átöltözik, átöltözködik

unterziehen aláhúz, alávesz; vmi alá rak

sich unterziehen aláveti magát; vállal, elfogad vmit

verziehen elköltözködik; elhúz, félrehúz; késleltet; elkényeztet

sich verziehen elhúzódik, elvonul

vollziehen végrehajt, foganatosít

sich vollziehen végbemegy, megtörténik

vorziehen előhúz; elé húz

vorziehen többre tart, előnyben részesít vmit vmivel szemben

wegziehen elhúz, félrehúz; átköltözik, elköltözik; elvonul

weiterziehen továbbköltözik

zurückziehen visszahúz, félrehúz, félrevon; visszavon; visszaköltözik

sich zurückziehen visszavonul; visszahúzódik

zusammenziehen összehúz; összevon

sich zusammenziehen összehúzódik

zusammenziehen összeköltözik

zuziehen behúz, összehúz; vmibe bevon; beköltözik, odaköltözik

sich zuziehen összehúzódik

die Ziehharmonika harmonika

das Ziehkind nevelt gyermek

die Ziehung sorsolás, húzás

der Ziehvater nevelőapa

aufgezogen felnevelt

langgezogen odahúzott

ungezogen neveletlen

zugezogen odaköltözött

zurückgezogen zárkózott, visszavonult

ziehen - jelentések, példamondatok (DWDS):

* Ziehen jelentése, ziehen magyarul a német webszótárban. A német szótár segítséget nyújt az összetett német szavak szótárazásához.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.