fallen jelentése

Fallen jelentése. Fallen magyarul. Fallen magyar fordítás, fallen jelentése magyarul. A német webszótár felismeri a ragozott formákat és jelzi a német alapszókincs szavait.

fallen jelentése

fallen (fällt, fiel, ist gefallen)

esik, leesik, hullik, lehullik, zuhan, lezuhan

elesik, eldől, bukik, felbukik

lejt, dől, esik

csökken, süllyed, apad, hanyatlik, leszáll, esik

elesik, meghal

megbukik, elbukik

vkire/vmire esik, száll, jut, hárul

megtörténik, bekövetkezik, megesik

vmi alá esik/tartozik

fallen jelentése - kifejezések:

ins Land fallen
betör az országba
jm. in die Rede fallen
a szavába vág vkinek
fallen lassen
elejt , leejt
jm. auf die Nerven fallen
az idegeire megy vkinek , idegesít vkit
es fällt an der Staat
az államra száll
der Verdacht fällt auf ihn
a gyanú ráterelődik
die fällt allen ins Auge
ez mindenkinek feltűnik , szemébe ötlik
die Tür fällt ins Schloss
az ajtó bevágódik
die Augen fallen mir zu
lecsukódik a szemem

fallen jelentése - hasonló szavak:

abfallen leesik, lehull, elválik; elhull, elvész, veszendőbe megy; visszaesik, csökken, hanyatlik, apad; szakít, elszakad, elpártol

anfallen megtámad, megrohan

auffallen ráesik; feltűnik

ausfallen kihull, kiesik; elmarad; kirohan; támad; végződik vhogyan, sikerül vhogyan

befallen elér; rámegy

durchfallen átesik, keresztülesik; megbukik

einfallen betör, beront; bedől, beomlik; eszébe jut, eszébe ötlik; közbeszól, közbevág

entfallen kiesik, kihull; elesik, megszűnik, elfelejtődik; elfelejtődik; jut, esik vkire/vmire

gefallen tetszik

herabfallen leesik

herausfallen (átv.) háttérből; háttérből; kiemelkedik; kiesik, kihull

hereinfallen beesik, beront; lépre megy, felsül

herfallen ideesik; ráront, rátámad, nekiesik

herunterfallen leesik; lehull

hineinfallen beesik, beleesik, behull, belehull; lépre megy, felsül

hinfallen elesik, összerogy

missfallen nem tetszik; visszatetszik

überfallen átbukik, átesik; rajtaüt, megtámad, megrohan; meglep (átv.)

umfallen elesik, összerogy

verfallen düledezik, romba dől, összedől; romlik, pusztul, hanyatlik; leromlik, elfajzik; beleesik vmi; leromlik, elfajzik; jut vmire, osztályrészül jut; jut vkinek, átszáll, rászáll; gondol, gondolatra jut; (jog.) lejár; (jog.) elévül

verfallen düledező; beesett; hervadt

vorfallen történik, megtörténik, megesik; előreesik; becsapódik (pl. ajtó)

wegfallen elmarad, elesik

zerfallen szétesik, felbomlik; feloszlik (átv.); meghasonlik

zufallen odaesik

zurückfallen visszaesik, hátraesik; visszaverődik; visszafejlődik, hanyatlik

zusammenfallen összeesik, összedől; egybeesik, egybevág

der Fall esés, leesés, zuhanás, bukás, hanyatlás; esés, lejtés, lejtő, dőlés; vízesés; csökkenés, fogyatkozás, esés; eset, dolog, ügy

das Fallbeil nyaktiló

das Fallbeispiel (az esettel kapcsolatos/az esetet szemléltető) példa

die Falle csapda, kelepce; (közb.) ágy

die Fallhöhe esési magasság

das Fallobst hullott gyümölcs

der Fallrückzieher (foci) hanyatt lövés

der Fallschirm ejtőernyő

der Fallstrick csapda; háló; kelepce; hurok

die Fallstudie esettanulmány

abgefallen leesett

ausgefallen elromlott; kiesett

fallweise esetenként; esetről esetre

fallen - jelentések, példamondatok (DWDS):

* Fallen jelentése, fallen magyarul a német webszótárban. A német szótár segítséget nyújt az összetett német szavak szótárazásához.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.