geben jelentése

Geben jelentése. Geben magyarul. Geben magyar fordítás, geben jelentése magyarul. A német webszótár felismeri a ragozott formákat és jelzi a német alapszókincs szavait.

geben jelentése

geben (gibt, gab, hat gegeben)

ad, megad, idead, odaad

eredményez, szolgáltat

ad, rendez

előad, játszik

kifejez, visszaad

ad vmire, ügyet vet vmire, vmire tart, vmire becsül

oszt (kártya)

van, létezik, akad

sich geben (gibt, gab, hat gegeben)

viselkedik, kiadja magát

megadja magát, beletörődik

adódik

alábbhagy, csökken

lesz, kialakul

geben jelentése - kifejezések:

das gibt zu denken
ez elgondolkodtató
auf etw. viel geben
sokra tart vmit
zur Antwort geben
válaszol
was gibt's Neues?
mi újság?
heute wird es Regen geben
ma esni fog
es wird sich schon geben
majd csak lesz valahogy , majd kialakul

geben jelentése - hasonló szavak:

abgeben lead; átad, bead, kiad, odaad; ad, hoz, jövedelmez, szolgáltat; átad, átenged, lemond; (ker) elad, értékesít

sich abgeben foglalkozik vmivel/vkivel

angeben megad, közöl; megmond, megnevez; ismertet, előad; feltüntet, ráír; elrendel, előír, megszab; feljelent, bevádol, beárul; munkába belefog, nekilát; henceg, felvág; adogat, szervál (sp.)

aufgeben felad; beadagol, bead, betölt (műsz.); felad vmit, lemond vmiről, letesz vmiről; abbahagy vmit, felhagy vmivel

ausgeben kiad, költ; kiad, kioszt, osztogat; kibocsát; kiad, közöl; végigjátszik; hoz, szolgáltat, fizet; elegendő, szapora

sich ausgeben kiköltekezik; vminek mondja magát, vminek kiadja magát; (átv.) kiadja magát

ausgeben (átv.) kimerül

begeben odamegy

sich begeben lemond

begeben történik, megesik

dazugeben hozzátesz, hozzáad

durchgeben tovább ad, továbbít

eingeben bejegyez; beír; feljegyez

ergeben eredményez

sich ergeben megadja magát; következik, adódik

ergeben engedelmes; hű, hűséges; alázatos

freigeben szabadon bocsát, elenged; vmi alól felment; (használatnak) átenged, felszabadít

herausgeben kiad, kiszolgáltat; visszaad, visszaszolgáltat

hereingeben bead

hergeben idead, odaad, átad, visszaad; (átv.) odaad, feláldoz; kiad vmit, kitelik, futja

hingeben adja magát (vmre); rászán (vmit vmre); szentel; szán

hinzugeben hozzáad

kundgeben kinyilvánít, kimutat, közöl, tudtul ad

sich kundgeben megnyilvánul, megnyilatkozik

mitgeben az útra odaad

nachgeben utánaad; enged; alábbhagy

übergeben ráad, ráborít; átad

sich übergeben hány

umgeben felad, ráad; körülvesz

vergeben odaad, kiad; odaígér; elajándékoz; kiad, bérbe ad; lemond, enged; megbocsát; rosszul oszt (kártya)

vorgeben előread; elé ad, elé tesz; előnyt ad; előír, megszab; állít, ürügyül felhoz, színlel; megad

weggeben odaad; odaajándékoz, elajándékoz

weitergeben továbbad, továbbít

wiedergeben visszaad; előad, elmond, ábrázol, tolmácsol

zugeben hozzáad, ráad; elismer, bevall

zurückgeben visszaad; tolmácsol

der Geber adó

der Gebrauch használat; szokás

das Gebrechen hiány, szükséglet; hiba, fogyatékosság; testi hiba, testi fogyatékosság

freigegeben szabadjára engedett

herausgegeben kiadott

naturgegeben természet adta

geben - jelentések, példamondatok (DWDS):

* Geben jelentése, geben magyarul a német webszótárban. A német szótár segítséget nyújt az összetett német szavak szótárazásához.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.